Het proces van elektriciteitskeuring in detail uitgelegd

Het proces van elektriciteitskeuring in detail uitgelegd

Welkom bij ons artikel over de procedure van elektriciteitskeuring in Nederland. In dit artikel leggen we de stappen uit die nodig zijn om een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren, zoals het checken van de elektrische installaties, het controleren van de aarding en de aansluiting van het veiligheidsmateriaal. We bespreken tevens de regels, wetgeving en richtlijnen die van toepassing zijn. Bovendien vind je informatie over de kosten en het belang van een keuringscertificaat voor uw pand.

Een elektriciteitskeuring is een essentieel onderdeel van de veiligheid van uw pand. De keuring zorgt ervoor dat uw elektrische installaties voldoen aan de geldende wetgeving en richtlijnen. Bovendien zijn er vaak verzekeringseisen waaraan uw pand moet voldoen. Tijdens een elektriciteitskeuring worden verschillende stappen genomen om te controleren of uw pand veilig is. In dit artikel lees je meer over de stappen, de regels en wetgeving, de kosten en het belang van een keuringscertificaat.

Wat is een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring is een inspectie van de elektrische installatie in een woning of bedrijfspand. Tijdens deze keuring wordt er gecontroleerd of de installatie veilig is en voldoet aan de geldende regels en richtlijnen. Het is belangrijk om uw installatie regelmatig te laten keuren om mogelijke risico’s op brand of elektrocutie te voorkomen. Bovendien kan het ontbreken van een geldig keuringscertificaat leiden tot problemen bij een eventuele verkoop of verzekering van uw pand.

Wilt u meer weten over de elektriciteitskeuringprocedure en waarom het essentieel is om uw installatie te laten keuren? Bekijk dan onderstaande afbeelding voor meer informatie.

De stappen van een elektriciteitskeuring

Een elektriciteitskeuring is een belangrijke check-up voor uw elektrische installatie. Het is dan ook van groot belang dat u precies weet wat deze keuring inhoudt en welke stappen er gevolgd worden. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende stappen van een elektriciteitskeuring.

Voorbereiding

Voordat de keuringsinstantie langskomt, is het verstandig om enkele voorbereidingen te treffen. Zorg ervoor dat alle ruimtes waar de elektrische installatie zich bevindt toegankelijk zijn en maak alle elektrische apparaten goed schoon. Zo kan de keuringsinstantie uw installatie optimaal inspecteren.

Visuele inspectie

Allereerst zal er een visuele inspectie plaatsvinden. Hierbij kijkt de inspecteur naar de staat van de installatie, de aanwezigheid van rookmelders en deugdelijke aarding en het correct gebruik van zekeringen.

Metingen uitvoeren

Tijdens deze fase worden verschillende metingen uitgevoerd om de veiligheid van de installatie te waarborgen. Zo wordt er gekeken naar de weerstand van de aarding, de isolatieweerstand en de impedantie van de installatie.

Testen van de differentieelschakelaars

Een van de belangrijkste stappen tijdens de keuring is het testen van de differentieelschakelaar. Dit onderdeel moet er namelijk voor zorgen dat bij een fout in de installatie de stroom automatisch wordt onderbroken.

Rapport

Na afloop van de keuring zal de inspecteur een rapport opstellen met daarin een overzicht van de bevindingen. Hierin wordt aangegeven welke reparaties eventueel nodig zijn om de installatie veilig te maken en hoe lang het keuringscertificaat geldig is. Indien alles in orde is, zal de keuringsinstantie het certificaat afgeven.

De checklist voor een elektriciteitskeuring

Als u zich voorbereidt op een elektriciteitskeuring, is het belangrijk om een checklist te hebben om ervoor te zorgen dat u alle benodigde stappen heeft genomen. Hier is een gedetailleerde checklist om u te helpen.

De elektriciteitskeuring checklist

 • Controleer of alle elektrische circuits correct zijn geaard.
 • Zorg ervoor dat er geen blootliggende draden of beschadigde isolatie aanwezig zijn.
 • Controleer of alle stopcontacten en schakelaars goed werken.
 • Zorg ervoor dat de zekering- of schakelkast correct is geïnstalleerd en gelabeld.
 • Controleer of er geen overlading is van elektrische circuits.
 • Zorg ervoor dat er geen elektrische apparaten of bedrading dicht bij waterleidingen of natte oppervlakken zijn geïnstalleerd.
 • Maak een schema van het elektrische systeem om te laten zien waar elke schakelaar, stopcontact en lichtpunt zich bevindt.
 • Zorg ervoor dat er rookmelders en koolmonoxidemelders aanwezig zijn en goed werken.
 • Als u zonnepanelen heeft, moet u ervoor zorgen dat de elektrische installatie correct is geïnstalleerd en voldoet aan alle voorschriften en vereisten.

Vergeet niet dat het niet alleen belangrijk is om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie voldoet aan de vereisten voor de keuring, maar ook om ervoor te zorgen dat uw huis veilig is voor u en uw gezin. Door deze checklist te volgen, kunt u er zeker van zijn dat u op het goede spoor zit.

elektriciteitskeuring checklist

De regels en wetgeving rondom elektriciteitskeuringen

Elektriciteitskeuringen zijn onderworpen aan strikte regels en wetgeving om ervoor te zorgen dat de installatie veilig is voor gebruik. De overheid heeft verschillende wetten en voorschriften opgesteld die van toepassing zijn bij het uitvoeren van elektriciteitskeuringen.

Een van de belangrijkste wetten op dit gebied is het Bouwbesluit. Hierin zijn de eisen opgenomen waaraan een elektrische installatie moet voldoen om veilig te zijn. Het Bouwbesluit geeft richtlijnen over zaken als de aanleg, het onderhoud en de controle van elektrische installaties.

Daarnaast zijn er nog andere wetgeving en regels die van toepassing zijn op elektriciteitskeuringen. Zo moet de keuring worden uitgevoerd door een gecertificeerd keuringsbedrijf en moet de keurmeester voldoen aan bepaalde eisen. Het keuringsbedrijf moet ook beschikken over de juiste apparatuur en deskundigheid om de keuring uit te voeren.

Ook moet de keuring worden uitgevoerd volgens bepaalde procedures. Hierbij moet de installatie op verschillende punten worden gecontroleerd en getest om te kijken of deze aan de gestelde eisen voldoet. Bij een positief resultaat wordt een certificaat afgegeven dat aantoont dat de installatie veilig is.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regelgeving en de naleving ervan te waarborgen. Bij het niet naleven van deze wet- en regelgeving kunnen er gevolgen zijn, zowel op financieel als op juridisch gebied. Zorg er daarom voor dat uw elektrische installaties regelmatig wordt gekeurd door een gecertificeerd keuringsbedrijf en dat u beschikt over een geldig certificaat.

Elektriciteitskeuring prijs

Wanneer u ervoor kiest om een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren, brengt dat kosten met zich mee. De elektriciteitskeuring prijs kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren.

Enkele factoren die de kosten van een elektriciteitskeuring kunnen beïnvloeden zijn:

 • De omvang van de installatie: Hoe groter de installatie, hoe hoger de kosten van de keuring.
 • De duur van de keuring: De kosten worden bepaald op basis van de tijd die nodig is voor de keuring. Hoe langer de keuring duurt, hoe hoger de kosten.
 • De keuringsinstantie: De kosten voor een keuring kunnen verschillen per keuringsinstantie.
  .

Over het algemeen ligt de elektriciteitskeuring prijs tussen de € 100 en € 500. Het is echter belangrijk om te weten dat het niet laten uitvoeren van een elektriciteitskeuring u uiteindelijk meer kan kosten. Wanneer er bijvoorbeeld fouten worden gevonden, moeten deze worden hersteld voordat er een certificaat kan worden afgegeven. Dit kan leiden tot aanzienlijke extra kosten.

Het is dus aan te raden om op tijd een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren om onverwachte kosten in de toekomst te voorkomen.

Het belang van een elektriciteitskeuringscertificaat

Een elektriciteitskeuring is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie veilig en betrouwbaar is. Maar wat is dan het belang van een elektriciteitskeuringscertificaat?

Met een elektriciteitskeuringscertificaat laat u zien dat uw installatie is gekeurd en voldoet aan de geldende regels en richtlijnen. Het certificaat bevat informatie over de keuringsdatum, eventuele gebreken die zijn gevonden en welke acties zijn ondernomen om deze gebreken te verhelpen. Het hebben van een certificaat geeft u zekerheid en vertrouwen in uw eigen installatie.

Daarnaast kan het bezitten van een elektriciteitskeuringscertificaat van belang zijn bij verkoop of verhuur van uw pand. Potentiële kopers of huurders kunnen hiermee zien dat de elektrische installatie van het pand veilig is en voldoet aan de geldende regels en richtlijnen. Het certificaat kan dus bijdragen aan de waarde van uw pand.

Zorg er dus voor dat u na de keuring een elektriciteitskeuringscertificaat ontvangt. Dit geeft u de zekerheid dat uw installatie veilig en betrouwbaar is en kan van enorme waarde zijn bij eventuele verkoop of verhuur van uw pand.

elektriciteitskeuring certificaat

De geldende wetgeving en richtlijnen voor elektriciteitskeuringen

Als eigenaar van een pand moet u ervoor zorgen dat uw elektrische installatie voldoet aan de geldende wetgeving en richtlijnen. Dit is niet alleen belangrijk voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Want een goed onderhouden installatie is veiliger en minder gevoelig voor storingen en kortsluiting.

De wetgeving omtrent elektriciteitskeuringen is vastgelegd in de NEN 3140 norm. Deze norm beschrijft de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties tot 1000 volt. Een keuringsinstantie zal tijdens een elektriciteitskeuring toetsen of uw installatie voldoet aan deze norm.

Naast de NEN 3140 zijn er nog andere richtlijnen en voorschriften waar u rekening mee moet houden. Zo moeten uw elektrische installatie en apparatuur voldoen aan de Europese Richtlijnen. Ook zijn er specifieke voorschriften voor bepaalde sectoren, zoals de zorgsector en de industrie.

Het is dus belangrijk om u goed te laten informeren over de geldende wetgeving en richtlijnen voor uw specifieke situatie. Zo voorkomt u problemen en kunt u zonder zorgen een elektriciteitskeuringscertificaat verkrijgen.

Veelgestelde vragen over elektriciteitskeuringen

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over elektriciteitskeuringen.

Wat is een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring is een inspectie van de elektrische installatie in een pand om te beoordelen of deze veilig en betrouwbaar is. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of de elektrische installatie voldoet aan de geldende wetten en voorschriften.

Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

Een elektriciteitskeuring is verplicht bij de verkoop van een woning of bedrijfspand met een installatie ouder dan 25 jaar. Ook bij het aanleggen of uitbreiden van een elektrische installatie is een keuring verplicht. Daarnaast kan een verzekeraar een keuring eisen voordat een verzekering wordt afgesloten.

Hoe vaak moet een elektriciteitskeuring worden uitgevoerd?

Een elektriciteitskeuring is een momentopname en geldt alleen voor het moment van keuren. Er is geen vaste frequentie voor keuringen, maar het is aan te raden om de elektrische installatie regelmatig te laten controleren om te waarborgen dat deze nog steeds veilig en betrouwbaar is.

Wat is het verschil tussen een elektriciteitskeuring en een NEN 3140-keuring?

Een elektriciteitskeuring is gericht op de veiligheid van de elektrische installatie als geheel. Een NEN 3140-keuring richt zich specifiek op de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen, zoals apparaten en machines.

Wat zijn de kosten van een elektriciteitskeuring?

De kosten van een elektriciteitskeuring kunnen variëren, afhankelijk van diverse factoren, zoals de omvang van de installatie, de complexiteit van de installatie en de aanwezigheid van tekortkomingen. Gemiddeld zijn de kosten tussen de € 100,- en € 300,- voor een standaard keuring.

Wat gebeurt er als er tekortkomingen worden gevonden tijdens de keuring?

Als er tekortkomingen worden gevonden tijdens de keuring, zal de keurmeester deze vastleggen in een rapport. Het is aan de eigenaar van het pand om deze tekortkomingen te herstellen en een nieuwe keuring aan te vragen om te controleren of de installatie nu wel veilig en betrouwbaar is.

Hoe lang duurt een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring duurt gemiddeld tussen de 2 en 4 uur. De precieze duur is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de installatie.

Advies en tips voor een succesvolle elektriciteitskeuring

De elektriciteitskeuring is een belangrijke stap als u wilt voldoen aan de geldende regels en richtlijnen voor elektrische installaties. Hier zijn enkele adviezen en tips om ervoor te zorgen dat uw elektriciteitskeuring zonder problemen verloopt en u het elektriciteitskeuringscertificaat kunt verkrijgen:

 • Zorg dat uw elektrische installatie in goede staat verkeert voordat de keuring begint. Repareer eventuele defecte apparaten of onderdelen en zorg dat alle kabels goed zijn vastgezet.
 • Maak een overzicht van alle elektrische apparaten en systemen die in uw pand aanwezig zijn. Dit kan de keuringsinstantie helpen om een beter beeld te krijgen van de installatie.
 • Maak een afspraak met een erkende keuringsinstantie en zorg dat u op tijd aanwezig bent op de afgesproken datum. Zo voorkomt u dat de keuring moet worden uitgesteld of dat u extra kosten moet maken.
 • Bereid u voor op de keuring en zorg dat u alle benodigde documenten bij de hand heeft, zoals de bouwtekening van uw pand en het logboek van de installatie.
 • Als u niet zeker weet of uw installatie aan de geldende regels en richtlijnen voldoet, kunt u een pre-inspectie laten uitvoeren. Zo kunt u eventuele problemen tijdig oplossen voordat de keuringsinstantie langskomt.
 • Als de keuring is afgerond en u heeft het elektriciteitskeuringscertificaat ontvangen, zorg dan dat u dit op een veilige plek bewaart. U heeft dit certificaat nodig als u ooit uw pand wilt verkopen of verhuren.

Het is van groot belang om uw elektrische installatie regelmatig te laten keuren om te voldoen aan de geldende regels en richtlijnen. Volg deze adviezen en tips voor een succesvolle elektriciteitskeuring en zorg dat u veilig en zonder problemen gebruik kunt maken van uw elektrische installatie.

FAQ

Wat is een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring is een inspectie van de elektrische installatie in een gebouw om te controleren of deze voldoet aan de geldende regels en veiligheidsnormen. Het is belangrijk om een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren om mogelijke risico’s op brand, elektrocutie en andere elektrische gevaren te voorkomen.

Wat zijn de stappen van een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring bestaat uit verschillende stappen, waaronder een visuele inspectie van de elektrische installatie, het meten van de elektrische weerstand en isolatiewaarden, en het controleren van de aarding en beveiligingssystemen. Daarnaast kunnen er ook tests worden uitgevoerd om de veiligheid van de installatie te waarborgen.

Wat moet ik controleren voordat een keuringsinstantie komt?

Voordat een keuringsinstantie komt, is het belangrijk om een aantal zaken te controleren. Dit omvat onder andere het zorgen dat alle elektrische apparaten en componenten toegankelijk zijn, het controleren van de zichtbaarheid van bedrading en aansluitingen, het vervangen van defecte lampen en het controleren van de werking van de aarding en beveiligingssystemen.

Welke regels en wetgeving zijn er rondom elektriciteitskeuringen?

Elektriciteitskeuringen zijn gereguleerd door wetten en voorschriften die bedoeld zijn om de veiligheid van de elektrische installaties te garanderen. Enkele belangrijke richtlijnen zijn de NEN 1010, NEN 3140 en de Arbowet. Deze richtlijnen bevatten voorschriften voor de installatie, het onderhoud en het gebruik van elektrische installaties.

Hoeveel kost een elektriciteitskeuring?

De kosten van een elektriciteitskeuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de installatie, de complexiteit van de elektrische systemen en de locatie van het pand. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende keuringsinstanties om de beste prijs te vinden.

Waarom is een elektriciteitskeuringscertificaat belangrijk?

Een elektriciteitskeuringscertificaat is belangrijk omdat het aantoont dat uw elektrische installatie is geïnspecteerd en voldoet aan de geldende regels en veiligheidsnormen. Dit certificaat kan nodig zijn bij verkoop, verhuur of verzekering van het pand. Bovendien brengt een veilige elektrische installatie gemoedsrust met zich mee.

Welke wetgeving en richtlijnen gelden voor elektriciteitskeuringen?

Elektriciteitskeuringen worden geregeld door verschillende wetten en richtlijnen. Enkele belangrijke wetten zijn de Woningwet, de Bouwbesluit en de Elektriciteitswet. Daarnaast zijn er richtlijnen zoals de NEN-normen die specifieke eisen en voorschriften stellen aan elektrische installaties.

Is een elektriciteitskeuring verplicht?

In sommige gevallen is een elektriciteitskeuring verplicht. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, renovatie en verkoop van een pand. Daarnaast kunnen verzekeringsmaatschappijen eisen stellen aan het hebben van een elektriciteitskeuringscertificaat. Het is raadzaam om de lokale wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen te raadplegen om te bepalen of een keuring verplicht is.

Hoe vaak moet een elektriciteitskeuring worden uitgevoerd?

De frequentie van elektriciteitskeuringen kan variëren. Over het algemeen wordt aanbevolen om de elektrische installatie elke 5 jaar te laten keuren. Bij zakelijke panden en gebouwen met specifieke risico’s kan een jaarlijkse keuring nodig zijn. Het is verstandig om te overleggen met een keuringsinstantie om de juiste frequentie te bepalen.

Wat gebeurt er als mijn elektrische installatie niet voldoet aan de normen?

Als uw elektrische installatie niet voldoet aan de normen, kan de keuringsinstantie uw installatie afkeuren. In dat geval moet u de nodige reparaties en aanpassingen uitvoeren om te voldoen aan de normen voordat een herkeuring kan plaatsvinden. Het is belangrijk om eventuele gebreken zo snel mogelijk te verhelpen om de veiligheid te waarborgen.

Kan ik zelf een elektriciteitskeuring uitvoeren?

Het uitvoeren van een gedegen elektriciteitskeuring vereist gespecialiseerde kennis en ervaring. Het wordt sterk aanbevolen om een professionele keuringsinstantie in te schakelen voor een grondige en betrouwbare keuring. Zij beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en apparatuur om een accurate inspectie uit te voeren.