De rol van contentmarketing in de customer journey

De rol van contentmarketing in de customer journey.

In deze sectie gaan we dieper in op de rol van contentmarketing in de customer journey. Contentmarketing omvat het creëren en delen van waardevolle, relevante en consistente content om een specifieke doelgroep aan te trekken en te behouden – en uiteindelijk winstgevende klantacties te stimuleren.

De customer journey is de reis die een potentiële klant maakt vanaf het eerste contactmoment tot aan de aankoop en eventuele herhaalaankopen. Contentmarketing kan hierbij een cruciale rol spelen. Het kan helpen bij het opbouwen van relaties met klanten, het stimuleren van klantbetrokkenheid en het bevorderen van conversie en klantloyaliteit.

Om de rol van contentmarketing in de customer journey beter te begrijpen, is het belangrijk om te kijken naar de verschillende aspecten van contentmarketing, waaronder de contentstrategie, contentcreatie en contentdistributie. In de volgende secties zullen we ons richten op elk van deze aspecten en hun impact op de customer journey.

Belangrijkste Punten

 • Contentmarketing speelt een belangrijke rol in de customer journey.
 • Het kan helpen bij het opbouwen van relaties met klanten, het stimuleren van klantbetrokkenheid en het bevorderen van conversie en klantloyaliteit.
 • Om de rol van contentmarketing in de customer journey te begrijpen, is het belangrijk om te kijken naar de verschillende aspecten van contentmarketing, waaronder de contentstrategie, contentcreatie en contentdistributie.

Wat is contentmarketing?

Om te begrijpen hoe contentmarketing een rol speelt in de customer journey, is het belangrijk om te weten wat contentmarketing precies inhoudt. Contentmarketing is een strategische aanpak waarbij waardevolle en relevante content wordt gecreëerd en verspreid om een specifieke doelgroep aan te trekken en te behouden. Het doel van contentmarketing is om waarde toe te voegen voor de doelgroep, in plaats van directe verkoop te stimuleren.

Een effectieve contentmarketingstrategie bestaat uit drie belangrijke elementen: contentstrategie, contentcreatie en contentdistributie.

Contentstrategie

Een contentstrategie is het fundament van een effectieve contentmarketingstrategie. Het beschrijft de doelstellingen, doelgroep, kernboodschappen en het soort content dat nodig is om deze doelstellingen te bereiken. Bij het ontwikkelen van een contentstrategie is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende fasen van de customer journey en de behoeften en interesses van de doelgroep in elke fase.

Contentcreatie

Contentcreatie omvat het ontwikkelen van waardevolle en relevante content voor de doelgroep. Het is belangrijk om een goede mix van contenttypen te hebben, zoals blogberichten, infographics, video’s, whitepapers en e-books. Bij het creëren van content is het belangrijk om de behoeften en interesses van de doelgroep centraal te stellen en consistent te zijn in de stijl en tone of voice.

Contentdistributie

Contentdistributie omvat het verspreiden van content via de juiste kanalen om de doelgroep te bereiken. Dit kan onder meer via sociale media, e-mailmarketing, zoekmachineoptimalisatie en betaalde advertenties. Bij het kiezen van de juiste distributiekanalen is het belangrijk om rekening te houden met de voorkeuren en gewoonten van de doelgroep en de resultaten van eerdere contentmarketingcampagnes.

Door een doordachte en goed uitgevoerde contentmarketingstrategie kan een bedrijf waardevolle relaties opbouwen met de doelgroep, de betrokkenheid vergroten en conversies en klantloyaliteit bevorderen.

De customer journey

De customer journey, ook wel klantreis genoemd, beschrijft de verschillende stappen die een potentiële klant doorloopt vanaf het moment dat hij of zij interesse toont in een product of dienst tot aan de aankoop en eventuele herhaalaankopen.

De customer journey bestaat uit verschillende fasen die elk hun eigen kenmerken hebben en een specifieke rol spelen in het aankoopproces. Het begrijpen van deze fasen en de behoeften en verwachtingen van potentiële klanten in elke fase is cruciaal voor het ontwikkelen van een effectieve contentmarketingstrategie.

De verschillende fasen van de customer journey zijn:

 • Awareness-fase: In deze fase is de potentiële klant zich bewust van een probleem of behoefte en gaat op zoek naar informatie. Het doel van contentmarketing in deze fase is om potentiële klanten bewust te maken van jouw product of dienst en hoe het kan helpen bij het oplossen van hun probleem.
 • Consideration-fase: In deze fase overweegt de potentiële klant verschillende opties en aanbieders en vergelijkt deze. Het doel van contentmarketing in deze fase is om de potentiële klant te overtuigen dat jouw product of dienst de beste keuze is.
 • Decision-fase: In deze fase heeft de potentiële klant de intentie om een aankoop te doen en is deze op zoek naar bevestiging en geruststelling dat dit de juiste beslissing is. Het doel van contentmarketing in deze fase is om twijfels weg te nemen en de potentiële klant te overtuigen om daadwerkelijk de aankoop te doen.
 • Post-purchase fase: Na de aankoop blijft de klant betrokken bij jouw product of dienst en is het van belang om deze betrokkenheid te behouden en te versterken. Het doel van contentmarketing in deze fase is om de klantrelatie te versterken en herhaalaankopen te stimuleren.

customer journey

Het begrijpen van de verschillende fasen van de customer journey en de behoeften en verwachtingen van potentiële klanten in elke fase is essentieel voor het ontwikkelen van een effectieve contentmarketingstrategie. Door content te creëren die aansluit bij de behoeften van de potentiële klant in elke fase, kun je de klantrelatie versterken, conversie bevorderen en klantloyaliteit vergroten.

Content in de awareness-fase

In de awareness-fase is het belangrijk om potentiële klanten bewust te maken van het probleem dat zij hebben en hoe jouw product of dienst hierbij kan helpen. Contentmarketing kan hierbij helpen door middel van verschillende soorten content en distributiestrategieën.

Soorten content

In de awareness-fase is het belangrijk om educatieve content te creëren gericht op het probleem dat potentiële klanten hebben. Denk hierbij aan blogs, video’s, infographics en social media content. Deze content moet gericht zijn op het informeren van de doelgroep en hen bewust maken van het probleem dat zij hebben.

Distributiestrategieën

Om de awareness-fase effectief te bereiken, is het belangrijk om de content op verschillende kanalen te distribueren. Denk hierbij aan social media, e-mailmarketing en display advertising. Het is belangrijk om de boodschap consistent te houden en te zorgen dat de content op de juiste plek en tijd wordt getoond aan de doelgroep.

“Het gebruik van educatieve content kan potentiële klanten bewust maken van het probleem dat zij hebben en hoe jouw product of dienst hierbij kan helpen.”

Content in de consideration-fase

Tijdens de consideration-fase overwegen potentiële klanten verschillende opties en vergelijken ze verschillende aanbieders. Het is van cruciaal belang om duidelijk te maken waarom jouw product of dienst de beste keuze is. In deze fase kan contentmarketing helpen om potentiële klanten te overtuigen en te laten zien waarom ze voor jou moeten kiezen.

Een effectieve contentstrategie voor de consideration-fase omvat het creëren van content die gericht is op het oplossen van problemen en het beantwoorden van vragen van de klant. Hierdoor kun je het vertrouwen opbouwen en potentiële klanten informeren over hoe jouw product of dienst kan bijdragen aan het oplossen van hun probleem of het bereiken van hun doelen.

Voorbeelden van effectieve content in de consideration-fase zijn:

 • Informatieve blogposts die klanten helpen bij het begrijpen van de voor- en nadelen van jouw product of dienst in vergelijking met die van de concurrenten.
 • How-to video’s die nuttige informatie bieden over het gebruik van jouw product of dienst en hoe deze zich verhoudt tot de concurrentie.
 • Gidsen en whitepapers die dieper ingaan op de functies en voordelen van jouw product of dienst en hoe deze zich verhoudt tot de concurrentie.

Contentdistributie in deze fase kan zeer gericht zijn op specifieke doelgroepen. Overweeg bijvoorbeeld het gebruik van gerichte social media-advertenties en e-mailmarketing om potentiële klanten te bereiken die al interesse hebben getoond in het probleem of de oplossing die jouw product of dienst biedt.

Content in de consideration-fase

Content in de decision-fase

Tijdens de decision-fase hebben potentiële klanten de intentie om een aankoop te doen. Dit is het moment waarop je hen moet overtuigen dat jouw product of dienst de beste keuze is. Contentmarketing kan een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van twijfels en het bieden van de juiste informatie aan de klant.

Een effectieve contentstrategie in de decision-fase omvat vaak het gebruiken van:

 • Testimonials: Laat bestaande klanten positieve feedback geven over jouw product of dienst. Dit kan potentiele klanten helpen bij het nemen van hun beslissing.
 • Productvergelijkingen: Vergelijk jouw product of dienst met concurrenten om klanten te laten zien waarom jouw product beter is.

Zorg ervoor dat de inhoud van de content relevant is voor de klant en de aankoopbeslissing. Het is belangrijk om de klant op dit moment van de customer journey te voorzien van de juiste informatie. Dit kan helpen om de conversie te verhogen en klantloyaliteit te bevorderen.

“Het is belangrijk om de klant op dit moment van de customer journey te voorzien van de juiste informatie.”

Content na de aankoop

De customer journey stopt niet na de aankoop. Contentmarketing kan een krachtig hulpmiddel zijn om klanten betrokken te houden en herhaalaankopen te stimuleren. Door waardevolle inhoud te leveren die relevant is voor de behoeften en interesses van klanten, kun je hun loyaliteit en betrokkenheid vergroten. Hier zijn enkele strategieën voor contentmarketing na de aankoop:

Klantbetrokkenheid bevorderen

Om klantbetrokkenheid te bevorderen, moet de inhoud die je maakt gericht zijn op de interesses en behoeften van klanten. Dit kan betekenen dat je artikelen, video’s of podcasts maakt die verder gaan dan jouw specifieke product of dienst en zich richten op bredere onderwerpen die relevant zijn voor jouw publiek. Het is ook belangrijk om interactieve inhoud te creëren, zoals quizzes of polls, die klanten aanmoedigen om deel te nemen en hun mening te geven.

Herhaalaankopen stimuleren

Om herhaalaankopen te stimuleren, kan je content maken die gericht is op het upsellen van aanvullende producten of diensten. Denk hierbij aan handleidingen, onderhoudstips of speciale aanbiedingen die alleen beschikbaar zijn voor bestaande klanten. Het is belangrijk om te benadrukken hoe jouw product of dienst klanten kan helpen bij het oplossen van problemen en het bereiken van hun doelen.

Conversie na de aankoop verhogen

Om conversie na de aankoop te verhogen, kan je content creëren die gericht is op het bieden van support en hulp bij het gebruik van jouw product of dienst. Denk hierbij aan tutorials, handleidingen en FAQ’s die klanten helpen bij het oplossen van problemen en het maximaliseren van de waarde van jouw product of dienst. Het is ook belangrijk om duidelijke call-to-actions op te nemen in de inhoud, zoals links naar productpagina’s of aanbevelingen voor aanvullende producten of diensten.

“Contentmarketing na de aankoop kan een krachtig hulpmiddel zijn bij het behouden van klanten en het stimuleren van herhaalaankopen. Door gerichte, waardevolle inhoud te bieden die aansluit op de behoeften en interesses van klanten, kun je hun loyaliteit en betrokkenheid vergroten.”

Het belang van een goede contentmarketingstrategie

Een goede contentmarketingstrategie is van cruciaal belang voor het succes van contentmarketing in de customer journey. Het helpt bedrijven om gefocust te blijven op hun doelgroep en om content te creëren die daarop aansluit. Maar wat is een contentmarketingstrategie precies?

Wat is een contentmarketingstrategie?

Een contentmarketingstrategie is een plan dat beschrijft hoe een bedrijf content zal creëren, publiceren en distribueren om klantbetrokkenheid, conversies en klantloyaliteit te bevorderen. Een strategie kan bestaan uit verschillende elementen, waaronder:

 • Een beschrijving van de doelgroep
 • Een analyse van de customer journey
 • Een inhoudelijke strategie
 • Een distributiestrategie
 • Een meetplan

Waarom is een contentmarketingstrategie belangrijk?

Een contentmarketingstrategie helpt bedrijven om:

 • Gefocust te blijven op hun doelgroep
 • Content te creëren die aansluit bij de behoeften van hun doelgroep
 • Efficiënter te werken door een gestructureerd plan te hebben
 • Meer conversies te realiseren door gerichte content te maken
 • Klantloyaliteit te bevorderen door waardevolle content te delen
 • De ROI van contentmarketing te meten en te optimaliseren

Hoe ontwikkel je een effectieve contentmarketingstrategie?

Een effectieve contentmarketingstrategie begint met het begrijpen van de doelgroep en hun behoeften. Daarnaast is het belangrijk om de customer journey te analyseren en te bepalen welke soorten content en distributiestrategieën het beste werken in elke fase. Vervolgens kan je een inhoudelijke en distributiestrategie ontwikkelen en een meetplan opzetten om de resultaten te kunnen meten en optimaliseren.

Een effectieve contentmarketingstrategie is een dynamisch document dat constant moet worden aangepast en geoptimaliseerd op basis van de behoeften van de doelgroep en de resultaten van je contentmarketinginspanningen.

FAQ

Wat is de rol van contentmarketing in de customer journey?

Contentmarketing speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van relaties met klanten, het stimuleren van klantbetrokkenheid en het bevorderen van conversie en klantloyaliteit in de customer journey.

Wat houdt contentmarketing precies in?

Contentmarketing is een strategische benadering waarbij waardevolle en relevante content wordt gecreëerd en gedeeld om de doelgroep aan te spreken en te betrekken bij een merk of organisatie.

Wat is de customer journey?

De customer journey is de reis die een potentiële klant maakt vanaf het eerste contactmoment tot aan de aankoop en eventuele herhaalaankopen.

Welke soorten content en distributiestrategieën zijn effectief in de awareness-fase?

In de awareness-fase is het effectief om content te creëren die potentiële klanten bewust maakt van het probleem dat ze hebben en hoe jouw product of dienst hierop aansluit. Distributiestrategieën zoals social media, blogs en zoekmachineoptimalisatie kunnen hierbij helpen.

Welke soorten content en distributiestrategieën zijn effectief in de consideration-fase?

In de consideration-fase is het nuttig om content te creëren die potentiële klanten helpt bij het vergelijken van verschillende opties en aanbieders. Distributiestrategieën zoals e-mailmarketing, whitepapers en case studies kunnen hierbij effectief zijn.

Welke soorten content en distributiestrategieën zijn effectief in de decision-fase?

In de decision-fase is het belangrijk om content te creëren die twijfels wegneemt en potentiële klanten overtuigt om voor jouw product of dienst te kiezen. Distributiestrategieën zoals testimonials, demo’s en retargeting kunnen hierbij effectief zijn.

Welke soorten content en strategieën zijn effectief na de aankoop?

Na de aankoop is het belangrijk om content te creëren die de klantrelatie versterkt, klantbetrokkenheid stimuleert en herhaalaankopen bevordert. Strategieën zoals e-mailnieuwsbrieven, exclusieve aanbiedingen en klantentevredenheidsonderzoeken kunnen hierbij effectief zijn.

Waarom is een goede contentmarketingstrategie belangrijk?

Een goede contentmarketingstrategie is essentieel omdat het helpt bij het plannen, ontwikkelen en implementeren van effectieve contentmarketingactiviteiten. Het zorgt voor consistentie, focus en meetbaarheid in de customer journey.