Disclaimer & Privacy

Eigendom


Deze website is eigendom van Dynamic Webdesign (met zetel te Herenthoutseweg 8, 2222 Wiekevorst, België).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

 
Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van de websites van Dynamic Webdesign, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dynamic Webdesign of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

 
Privacy


Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Dynamic Webdesign zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 
Het gebruik van “cookies”


Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Dynamic Webdesign zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

 

Het gebruik van onze tracker

Zoals u waarschijnlijk reeds hebt opgemerkt kan u ons rechtstreeks contacteren via een link rechtsonderaan. Deze chatfunctie kunnen wij ook installeren op uw website! Hiermee kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers de website heeft en welke pagina deze bezoeker aan het bekijken is. Behalve de pagina haalt de tracker geen persoonlijke informatie op.

Deze anonieme gegevens, die trouwens enkel nuttig zijn voor onze marketeer, worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden absoluut niet doorgegeven aan derden.

 
Links naar andere websites

Dynamic Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Dynamic Webdesign door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Dynamic Webdesign. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

 
Verzoek richten aan Dynamic Webdesign

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend adres:

tav. Dynamic Webdesign
Herenthoutseweg 8
2222 Wiekevorst
België

We verbinden er ons toe om binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?

Contacteer ons +32 498 27 10 99

Dynamic Webdesign

heeft een nieuwe naam

 

dw3 invoice

 

Ga naar de nieuwe dw3 website

 

https://dw3.be